Archive Page 2

Policy för ”Enkel adress till sidan”

I vår EpiServer-lösning finns en möjlighet att skapa en enklare adress till en sida.

Säg att vi exempelvis har sidan http://www.abf.se/Om-ABF/Aktuella-ABF-projekt/ABFs-nationella-projekt-ABF-PRO-akademin/ och man tycker att den adressen är för lång, då kan man skapa en kortare adress som till exempel http://www.abf.se/ABF-PRO-akademin till samma sida.

När det gäller nationella projekt så är det inget problem, men det kan lätt bli problem gällande adresser som många avdelningar skulle vilja använda. Ett exempel skulle kunna vara den enkla adressen http://www.abf.se/kurskatalog. Vilken avdelning ska få använda den till sin marknadsföring?

Fortsätt läs ‘Policy för ”Enkel adress till sidan”’

Prioritering av community & intranätsfunktionalitet

Idag har Xlent och ABF haft en gemensam första diskussion om prioritering av community & intranätsfunktionalitet. Vi måste vara klara med en prioritering innan fredagen den 4 februari. Xlent förberedde den genom att göra grova tidsuppskattningar för att underlätta prioriteringsarbetet. Projektet har kvar en budget på ca 700 timmar, så communityn kommer i princip att innehålla de standardfunktioner som finns i Relate+ som motsvarar en prioriterad punkt i vår kravspec, men de ska ABFieras. Förslaget just nu är att skapa ett enkelt intranät, ungefär som i dag, samt ett community för cirkeldeltagare och cirkelledare. 700 timmar utveckling är inte lite så vi kommer att få en bra lösning, men vi kommer inte få allt i kravspecen.

Fortsätt läs ‘Prioritering av community & intranätsfunktionalitet’

ABF Community – Sprint 1

Syftet med sprinten är att få upp grunden till ett community, som vi sedan kan bygga vidare på och addera funktionalitet till i senare sprintar. Fokus ligger på användargrupperna Cirkelledare och Cirkeldeltagare och att få till en grundläggande profilsida för dem samt skapa Grupper för Kurser/Studiecirklar. Vi kommer att integrera communityt mot Gustav och hämta information om cirkelledare/deltagare och cirklar därifrån. Det kommer inte finnas med något ”ABF-utseende” i detta läge.

Fortsätt läs ‘ABF Community – Sprint 1’

Angående utveckling av Community/Intranät

Fick precis ett mail från Martin Grünwald, Xlents projektledare för community/intranet. På tisdag i samband med vårt avstämningsmöte med Xlent, säger han att de hoppas ha ett förslag på leveransordning för Community. De (vi) kommer att arbeta med en prioriterad kravlista, som de kallar för produktbacklogg. Varje rad kommer att beskriva en levererbar, testbar funktion. På tisdag hoppas de kunna presentera vilka funktioner som de levererar i första leveransen och när det blir, de säger att förhoppningsvis blir det redan i början på februari.

Uppgradering och åren som har gått

Nu kommer vi snart att uppgradera från EpiServer CMS version 5 till version 6. I samband med det kommer även editorn att bytas till den nya som ingår i version 6. Tester har gjorts för att se om det blir problem för att fixa dem innan vi lägger ut den skarpt. Annars så är det mest förändringar ”bakom kulisserna”, det vill säga på serversidan samt programmeringskoden för EpiServer.

Alla wireframes är ju klara nu, så Xlent planerar nu inför själva utvecklingen. Möjligtvis kan de börja med sprintarna vecka 4. Vi har bett dem att försöka se till så att utvecklingsmiljön finns tillgänglig via Internet, så att alla ni kan följa arbetet och se hur det växer fram samt för att ni ska kunna (om ni vill) hjälpa till med att testa fördigutvecklade delar.

Så här i början av 2011 passar det bra att titta i backspegeln. Vad hände egentligen förra året och åren innan det som sedan ledde till en ny portal?
Fortsätt läs ‘Uppgradering och åren som har gått’

Skapa och redigera profil

Här kommer wireframes för att skapa och redigera profil.
Fortsätt läs ‘Skapa och redigera profil’

Min sida

Här kommer wireframes för Min sida. Det har varit lite sjukdomar som har försenat arbetet lite, dock tror vi att hela communityn ändå kan vara klar i slutet av mars.
Fortsätt läs ‘Min sida’

Bloggar

Här kommer tre skisser. Startsidan för gruppens blogg, sidan för ett enskild blogginlägg med dess kommentarer och när man skapar ett nytt inlägg till sin blogg.
Fortsätt läs ‘Bloggar’

Loggposter, anslagstavla & album

Dessa skisser handlar om några av de olika flikarna i en grupp:
Loggposter, Anslagstavla, Alla album och bilder i en grupp, Alla bilder i ett album, Visning av alla bilder i ett album, Skapa nytt/Redigera album.

Fortsätt läs ‘Loggposter, anslagstavla & album’

Grupper (skapa, startsida & logg)

Här kommer skisser för Skapa grupp, Startsida för gruppen och Samtliga loggposter på en grupp.
Fortsätt läs ‘Grupper (skapa, startsida & logg)’


Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 25 andra följare