En tidsuppskattningsvända till (en rapport från Xlent)

Nu har vi tagit en tidsuppskattningsvända till (den näst sista tror jag), vilket har resulterat i en prioriterad kravlista (bifogas).

Den bifogade filen innehåller alla de krav som finns på Community och Intranätet.

  • Den första fliken är en översikt. Där framgår hur vi grupperat krav och hur omfångsrika kraven är. Man kan mäta det på olika sätt men det vi fokuserat på är utvecklingstid. Det betyder att det är många krav som fanns som standard i EPiServer (Relate+) som tagit väldigt lite tid att få fungerande men som ger ganska mycket funktionalitet.
  • Den andra fliken är block 1 som vi byggde i sprint 1, den kan man kalla Community version 1.
  • Den tredje fliken är block 2 som vi bygger i sprint 2 som vi är mitt uppe i, den kan man kalla Community version 2.
  • Den fjärde fliken är intranätet/infobanken som vi tänker bygga i sprint 3. Den har vi inte brutit ner i detaljrader utan den nedbrytningen kommer vi att jobba med under nästa vecka.
  • Den fjärde fliken är krav som vore bra om de kom med i denna version men vi kommer definitivt inte hinna med alla inom nuvarande budget. Här har vi inte bilden klar ännu avseende budgetläget. Om vi hinner något alls från denna flik kommer vi börja uppifrån i den listan av krav (högst upp i listan = högst prioritet).
  • Den fjärde fliken är krav som vi (ABF/XLENT) i gemensamma prioriteringsdiskussioner valt att flytta till version 2. Det är bättre att köra Community och Intranät i drift under en tid innan man beslutar om att bygga detta.

Med paj-diagrammet försöker jag illustrera att den del av kraven vi planerar att bygga i de tre planerade sprintarna är ungefär hälften av den totala mängden krav. Under förutsättning att man använder utvecklingstid som mått.

Det finns en del frågetecken som vi jobbar på att räta ut.

En sak som vi behöver prata mer om, kanske på nästa avstämningsmöte är hur testerna ska gå till. Ni har ju sagt att ni ska ta ansvar för detta men jag kan berätta lite om hur vi brukar göra. Vi har en hel del mallar och erfarenheter kring detta.

Excelfilen: ABF Community Produktbacklog v17


Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 25 andra följare


%d bloggare gillar detta: