Uppgradering och åren som har gått

Nu kommer vi snart att uppgradera från EpiServer CMS version 5 till version 6. I samband med det kommer även editorn att bytas till den nya som ingår i version 6. Tester har gjorts för att se om det blir problem för att fixa dem innan vi lägger ut den skarpt. Annars så är det mest förändringar ”bakom kulisserna”, det vill säga på serversidan samt programmeringskoden för EpiServer.

Alla wireframes är ju klara nu, så Xlent planerar nu inför själva utvecklingen. Möjligtvis kan de börja med sprintarna vecka 4. Vi har bett dem att försöka se till så att utvecklingsmiljön finns tillgänglig via Internet, så att alla ni kan följa arbetet och se hur det växer fram samt för att ni ska kunna (om ni vill) hjälpa till med att testa fördigutvecklade delar.

Så här i början av 2011 passar det bra att titta i backspegeln. Vad hände egentligen förra året och åren innan det som sedan ledde till en ny portal?

Nya webbplatser till hela ABF
I samband med höststudiestarten lanserade ABF nya webbplatser till hela organisationen. Med start 23 augusti kunde alla ABF-avdelningar visa upp sin verksamhet baserat på ett helt nytt webbtänk. Strategin för den nya webbportalen var att öka verksamheten och öka omsättningen för ABF.

Tillvägagångssättet var att göra det enkelt att hitta och söka ABFs kurser, studiecirklar, föreläsningar och kulturprogram. Det skulle vara enkelt att anmäla sig och att betala online. Verksamheten skulle vara lockande och intressant presenterad. Dessutom kryddad med genomtänkta bilder och exponerad på ett mycket mer offensivt sätt än tidigare, samt bättre sökmotoroptimering för att leda rätt besökare till rätt verksamhet.

Mer fokus på målgruppen än på oss själva
I den nya portalen ville vi ta steget från ett inifrån-ut-perspektiv till ett utifrån-in-perspektiv där det är cirkeldeltagaren som står i centrum som huvudmålgrupp. När vi publicerar nytt webbinnehåll frågar vi oss hela tiden: Hur kan detta underlätta för våra besökare att hitta och anmäla sig till cirklar och föreläsningar?

Förstudie och kravspecifikation
Inför portalprojektet levererades en förstudie i form av en rapport den 21 februari 2008 vilken i sin tur resulterade i ett grunddokument till kravspecifikation den 19 juni 2008. Det ledde till att två grupper skapades i projektet. En med inriktning på att ta fram ett anbudsunderlag med visioner, mål och krav som kunde levereras till leverantörerna. En annan med inriktning på att ta fram olika scenarier och riskbedömningar vilket resulterade i en upphandlingsplan. Anbudsunderlaget mejlades i omgångar till intressenter och ABF-organisationen för revidering.

Delaktighet i hela organisationen
Vi ville ha ett projekt där alla var delaktiga. Inför portalarbetet genomfördes två enkäter under februari 2009, en riktad till cirkelledare och en till ABF-personal, samt att det fördes täta diskussioner med representanter från ABF-organisationen. Med detta som grund skapades en referensgrupp bestående av tio ABF:are från runtom i landet som levererade en rapport utifrån enkäterna och egna diskussioner.

Över 20 anmälde sig som intresserade av att vara superredaktörer, vilket innebär ett utbildnings- och utvecklingsansvar i deras regioner, och flera anmälde sig även som extra intresserade webbredaktörer. Dessa fick utbildning på webbplatserna redan när de befann sig i utvecklingsstadiet och kunde ge bra synpunkter under utvecklingstiden. Vi lanserade även bloggen abfportalen.com där vi helt öppet löpande skrev om allt kring portalen och utvecklingen av den. Via kommentarerna där har vi fått in viktiga tankar och idéer. Vidare har vi även löpande mejlat ut lägesrapporter.

Beslut om leverantör av portalen
Innan vi bestämde oss för en leverantör diskuterade vi kravspecifikationen med 25 företag som hade olika tänkbara plattformar för portalen, till exempel EpiServer, Polopoly, Excenic, Content Studio och Lemoon. Efter diskussionerna valde vi i november 2009 ut 11 av dessa leverantörer som gick vidare. Därefter bollade vi tankar och idéer med dem tills anbudet gick ut i juni 2009 och de lämnade in sina förslag till oss.

Under november 2009 valde vi teknikleverantören Xlent med webb- och designbyrån Deasign som partner. Som underleverantörer utsåg de i sin tur Episerverspecialisten Nansen och Euroling som har sökmotorn Siteseeker. Utvecklingsprojektet för ABFs nya portallösning kunde därmed påbörjas. Den 23 augusti 2010 lanserades den nya portalen. I april 2011 planerar vi att lansera nästa del av portalen som är ett intranät och ett community, också det med strategiskt tänk för att öka ABFs omsättning och verksamhet och därmed sprida folkbildning till ett större antal människor.


Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 25 andra följare


%d bloggare gillar detta: