Koppla samman EPiServer & ABF-användare

Idag har vi haft ett möte om hur vi ska få in alla ABFs användare in i EPiServer så att alla får rätt roller och tillgång till rätt sidor

Alla behörigheter kommer att hanteras av Active Directory, det vill säga samma som vi använder för e-posten och TS/Citrix.

I nuvarande portal har vi grupperna (rollerna) Admins, Authors, Publishers och Readers. Dessa bestämmer VAD man får göra. Under mötet funderade vi på hur vi ska kunna återanvända dessa grupper i den nya portalen. Troligtvis kommer vi att slå ihop  Admins, Authors, Publishers till en grupp, exempelvis kallad EPiEditors.

Sedan kommer vi behöva ha roller som säger VAR man får göra saker. Tanken är att vi skapar grupper som heter något som EPiXXX, där XXX är avdelningens nummer. Exempelvis EPi001, EPi002 o.s.v. som anger ”var” man har behörigheter.

Då kan vi enkelt med grupptillhörighet tilldela behörigheter till olika delar av webbplatsens struktur. En användare kan via EPiXXX-grupper ha behörighet till flera olika enheter vilket är svårt/omöjligt idag.

2 Responses to “Koppla samman EPiServer & ABF-användare”


  1. 1 Orvokki Nyström 26 februari 2010 kl. 23:38

    Jag hoppas att varje avdelning/sektion ska ha en webbansvarig. Hemsidan tycker jag är en av den viktigaste marknadsföringen av verksamheten. En snabb informationskanal till kunden. Och då borde det finnas en ansvarig på varje avdelning/sektion som enkelt kan lägga ut information. Hälsningar Orvokki

  2. 2 Kia Toivonen 05 mars 2010 kl. 0:20

    Det hoppas jag med!


Comments are currently closed.Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 25 andra följare


%d bloggare gillar detta: