Anfanger, designskisser & texter…

Vi har fått nya leveranser av förslag på anfanger, designskisser och förslag på texter för ”Det här tror ABF på” samt ”ABF och demokratin”.

Anfanger

Deasign skriver följande om anfangerna:

Vi har tänkt enligt följande i framtagandet av anfangerna;

– Manéret har en tydlig koppling till tidigare producerad cirkelillsutratiuon/artwork, men vi har tagit det vidare genom att lägga på lite av de toningar och effekter vi jobbar med på webben. 

Typsnittet vi använder är ert hustypsnitt Helvetica Neue.

– Anfangerna är anpassade för att fungera digitalt samt i tryckt material. Eftersom de skall fungera i tryck krävs det ganska många små detaljer för att det skall se fint ut även när de dras upp i större storlek.


Designskisser

Deasign skriver detta om designskisserna:

Här kommer den andra leveransen av designskisser för nya ABF.se! Följande skisser hittar ni i den bifogade pdf:en;
– Enskild nyhet (1. Med svar 2. Vid val av svara)
– Kontaktinformation
– Nyhetslistning
– Nyhetsbrev
– Nyhetsbrev utskick
– Prenumerationer (1. Med felmeddelande 2. Tack för registrering 3. Tack för avregistrering)
– Press & Nyheter
– Pressbilder
– Studiematerial
– Central startsida (med teckenspråksval) 

Observera;
– En val för teckenspråk har adderats på den centrala sidan.
– Tipsa-funktionen ligger kvar i skisserna. Denna funktion ska tas bort och Nansen är medvetna om detta. Så detta kan ni bortse ifrån i alla skisser där det förekommer.
– Dropdown-menyerna är inte spikade då detta är beroende av hur det kommer att se ut på Sök-sidorna. Dessa kommer att anpassas för respektive sida när detta är klart.

Några bilder från leveransen:

Designskisserna i helhet: 20100224-ABF-Leverans2-Design

Texter

Deasign skriver detta om texterna:

De två första texterna vi fokuserat på är;
– Det här tror ABF på
– ABF och demokratin

 Underlaget vi utgått ifrån har varit omfattande och rikt, och det är tydligt att mycket finns att berätta om ABF. Som du själv sagt så kommer det finnas utrymme att komplettera de inledande texterna med fler undersidor senare. 

 Vi har därför försökt att lägga vikten vid att finna tonläget, i form av du/vi-tilltalet samt att vara mer lyssnande än talande. Med det som utgångspunkt har vi försökt betona det vi uppfattat är essensen i respektive texts budskap, det viktigaste för en besökare att få med sig.

 Vad gäller SEO-anpassning i texterna: Eftersom arbetet med nyckelord ännu inte är genomfört internt hos er på ABF har vi med de förutsättningar vi har här och nu försökt lägga en bra grund, bl a genom att utforma texterna på ett vettigt sätt för webben, innefattande:
– Skriva det viktigaste först
– Dela upp texten i olika nivåer för att möjliggöra att man kan tagga huvudrubrik, ingress, underrubriker, brödtext, länkar osv
– Lyfta vad vi kan tänka oss är möjliga nyckelord i rubriker, ingresser och underrubriker
– Använda ett enkelt och begripligt språk (för att efterlikna de vardagliga ord som människor kan tänkas söka på)
– Arbeta med synonymer och närliggande ord. (Ex. Kunskap, lära, utveckla)
– Skriva förklarande länkar, inte bara Läs mer.

 Arbetet med nyckelorden omfattar ovanpå detta att säkerställa att de förekommer återkommande i rubrik, underrubriker, ingress, brödtext, namn på filer/länkar/bilder och (där det förekommer) citat.

TEXT ”ABF OCH DEMOKRATIN”

Demokratin byggs i mötet mellan dig och andra
Du och alla andra ska ha samma möjligheter att förverkliga era drömmar och påverka er vardag.

 Vi bildades för att hjälpa människor att mötas, göra sina röster hörda och våga ta sin plats bland andra. Både i arbetslivet och i samhället. Det är lika aktuellt idag som det var då. 

 Vet du vilka möjligheter du har som bor i ett demokratiskt land? Vet du hur demokratin fungerar? Studiecirkeln är en unik mötesplats där du kan lära dig nya saker, lära känna nya människor och dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser.

 Fördjupa, ifrågasätt och ta chansen att pröva argumenten tillsammans. Så att du kan bilda dig en egen uppfattning. Vad är ett demokratiskt samhälle för dig? Vad tycker du är viktigt och rimligt?

 Vi hjälper dig och andra att utvecklas, oavsett förutsättningar. Så att du kan ta din plats i samhället. Det är det fina med studiecirkeln. Alla får vara delaktiga och därmed fortsätta utveckla demokratin.

TEXT ”DET HÄR TROR ABF PÅ”

 För alla och med alla
Vi är en fri, frivillig och bred folkbildningsorganisation som tror på alla människors lika och unika värde.

  Kunskap kan erövras av alla
Att fritt få lära och utveckla sig själv, på egen eller tillsammans med andra. Det är idén om folkbildning. Att du, oavsett förutsättning, får lära dig mer om det som just du brinner för.

 Så att du kan och får mer att säga till om. Och vågar göra det. Både i vardagen och i samhället.

 Det ska vara enkelt att lära sig. I en positiv och trygg miljö som låter dig vara nyfiken, ifrågasättande och reflekterande. Vad vill du prova på och göra? Vad har du för erfarenheter och upplevelser? I våra studiecirklar får du vara delaktig och påverka vad, hur och när du lär dig.

 Så att du kan växa och få ett större självförtroende, lära dig mer och utveckla dig själv.

 Människors lika och unika värde
Vi tycker att varje människa är lika mycket värd. Att alla kan och vill utvecklas, påverka och ta ansvar.

 Vi tror att du som person växer i mötet med andra. Och att samhället utvecklas som bäst när självständiga och ansvarstagande människor samarbetar. Där man möter varandra med respekt och ser olikheter som en tillgång.

 Därför vill vi stärka dig som person i gruppen, i kollektivet, och den kollektiva tanken i dig.

 Ett samhälle där alla har samma möjligheter
Vi tror på ett demokratiskt samhälle där alla har samma möjligheter. Utifrån sina olika förutsättningar.

 Där du och många andra vill vara med och vågar dela med er av allt ni tillsammans kan och vet. Och har en vilja att lyssna och vara öppen för förändringar. Så är vår tanke om ett levande och lärande samhälle.

Vill du läsa mer om våra grundvärderingar?

Ladda ner ABFs idéprogram »


Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 25 andra följare


%d bloggare gillar detta: