Arkiv för december, 2009

15 januari får vi Wireframes

De första wireframes för startsida, primär undersida och artikelsida kommer att levereras från Deasign den 15 januari. En webbplatswireframe är en grundläggande visuell guide som används i gränssnittsdesign för att föreslå strukturen för en webbplats och relationer mellan sidorna. Man visar exempel med hjälp fyrkantiga fällt som visar placering och utformning av grundläggande element i gränssnittet. I många fall börjar man wireframes innan man går vidare med grafisk design. Wireframes möjliggör enkel utveckling av variationer av en layout för att underlätta enhetlighet i hela webbplatsen. Detta är en viktig del av den inledande utvecklingsfasen eftersom det visualiserar kundens förväntningar och bidrar till att utvecklarna får en medvetenhet om och förtrogenhet med webbplatsen som kunden vill ha.

Den 20 januari vill Deasign ha svar på om wireframesen är bra så de kan börja med designskisser för startsida, primär undersida och artikelsida.

Verktyg för att skicka nyhetsbrev

Emil Cardell från Nansen presenterade Epimail som är tänkt att vara vårt stöd när vi skriver nyhetsbrev. Funktionerna ser bra ut och är ett stort lyft mot hur vi har det idag, särskilt imponerande är möjligheterna till uppföljning och statistik. Vi är lite oroliga över kostnaderna eftersom man förutom licens betalar för volym. Vi får bygga upp lite ekonomiska scenarier om hur vi hanterar om ABF på några orter börjar skicka väldigt mycket nyhetsbrev – man vet ju aldrig 🙂 Episervers reklam-pdf om Episerver Mail 4.

Utbildning

Planeringen av redaktörsutbildningar är prioriterad just nu. Som det ser ut just nu kommer det att genomföras fem utbildningar i vår. Ungefär en varje månad.

Riskworkshop del 2

Idag hade vi den andra delen av riskworkshopen som vi påbörjade veckan innan. De risker som diskuterades var:

  • Hur användartester ska gå tillväga.
  • Hur texterna som ska finnas på den nya portalen ska tas fram.
  • Vart de bilder som ska användas ska komma i från och vilken kvalitet de borde ha.
  • Utbildningsplan. Hur det ska hinnas med att utbilda alla redaktörer.

Med de punkterna avslutades riskworkshoppen.

Onlinebetalningar

Just nu funderar vi mycket på hur alla delarna bäst ska passa ihop. Någon betaltjänstleverantör, Gustav, banken, SamC (Samordningscentralen för ekonomi & löner), ekonomisystemen och vi i projektet ska finna den smidigaste lösningen för alla inblandade. Vilken härlig utmaning!


Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 25 andra följare